Spring til indhold

SWOT Analyse

SWOT analysen hjælper dig til at se, hvilke områder du skal arbejde mere på og hvilke områder, som allerede fungerer godt.

SWOT er en forkortelse for:
S – stærke sider (strength),
W – svage sider (weakness) 
O – Muligheder (options)  
T – trusler (threats)
 
Udfyld skemaet og skriv dine styrker og svagheder i forhold til dine kunder, produkter og konkurrenter.

Stærke sider

Svage sider

Muligheder

Trusler

untitled document