Spring til indhold

Produkter, kundetyper og salgskanaler

Nu skal vi se, hvilke kundetyper, der køber dine forskellige typer af honning, hvor de køber det.

Værktøjet trækker automatisk de produkt- og kundetyper ind, som du har allerede indtastet i det forrige værktøj.

Når du har udfyldt alle skemaerne bliver dine svar automatisk samlet i en praktisk oversigt over dine produkter, volumen, kundetyper og salgsresultater, som du kan bruge i din markedsføringsplan.

Hvilke produkter køber dine kunder

Hvilken slags honning køber dine forskellige kundetyper – og hvor meget?

Salgssted & kanaler

Hvor meget honning sælger du gennem dine forskellige salgskanaler?