Spring til indhold

Plan for fremtiden - overblik

Du har nu sat dig nogle mål for fremtiden. Hvis feltet med din vision er tomt, kan du udfylde din vision her, eller gå tilbage og udfylde det i kapitlet Dine ønsker og vision’.

Nu skal du se på de aktiviteter og handlinger, du skal gøre, for at du kommer i mål med din fremtidsplan. Det kan være en god idé at notere dig, hvornår de forskellige aktiviteter skal være sat i gang.

Skriv nogle konkrete aktiviteter og handlinger ind i planen. Husk også at give hver aktivitet et succeskriterie, så du kan måle på din succes og fremgang.

Skriv fire aktiviteter ned, som du skal klare for at nå dit mål

Delmål og succesfaktorer

untitled document